ความช่วยเหลือทั่วไป

1. หน้าจอหลัก

ชื่อเมนู:  ข่าวทั่วไป
ไฟล์ชื่อ: index.php
รายละเอียด: แสดงข่าวทั่วไปของระบบฯ สำหรับบุคคลทั่วไป

2. เข้าสู่ระบบ

ชื่อเมนู:  Login
ไฟล์ชื่อ: login.php
รายละเอียด: แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบฯ สำหรับผู้ใช้งาน

3. ความช่วยเหลือทั่วไป

ชื่อเมนู:  Help
ไฟล์ชื่อ: help.php
รายละเอียด: แสดงความช่วยเหลือ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
Copyright (C) 2019 Information Technology Section, Strategy and Planning Division, OAP, Thailand. All Rights Reserved.
Telephone: 0-2596-7600 ext 4209. E-mail: navapat.k (at) oap.go.th. Last updated: May 1, 2022